19/03/2010

Luận Cung Phúc Đức

Cung Phúc Đức là cường cung bậc nhất,chi phối tất cả 11 cung số trên thiên bàn Tử Vi,vì vậy việc luận đoán cung Phúc Đức phải hết sức cẩn trọng,tinh tường.

Luận Cung Phúc Đức

Khởi ngược theo thiên bàn Tử Vi bắt đầu từ cung Phúc Đức,theo liền sau Phúc Đức là cung Phụ Mẫu,rồi tới cung Mệnh và tiếp sau là cung Bào,cung Phu Thê,cung Tử Tức,cung Tài Bạch,cung Giải ách,cung Thiên Di,cung Nô Bộc,cung Quan Lộc,cung Điền trạch,rồi lại về cung Phúc Đức cứ thế tuần hoàn,đủ thấy vai trò cực kỳ quan trọng của cung Phúc Đức chi phối cà 11 cung số khác trên thiên bàn Tử Vi.

Phúc Đức là cung kép,Đức chỉ phần sinh tồn sinh lý,bao gồm dương trạch,quan lộc,tài bạch,Thiên di,phần thọ yểu,tật ách của bản thân đương số và những người liên quan như vợ con,họ hàng.Những ảnh hưởng đó đều do đạo lý,cách sống của đương số,tàng ẩn ý nghĩa tu thân tích thiện đức,để phúc mai hậu cho con cháu.Chữ Phúc chỉ phần âm,bao gồm cội nguồn,mộ huyệt,đức tin.Vì vậy,khi xem xét cung Phúc Đức,phải định hướng mạch lạc rõ ràng hai phần Phúc (âm phần) và Đức (dương thế) trước mọi luận đoán.Trình tự như sau :

1.ÂM PHẦN

A.Định vị Âm phần

Cung Phúc Đức an tại cung nào thì cung đó gọi là cung chính mộ.Thí du,an tại Dần,thì cung chính mộ của đương số ở sơn Dần,thuộc Mộc
Cung Sửu và Mão là hai cung giáp trước và sau của chính mộ Dần,cung Mão (đàng trước theo chiếu thuận) gọi là cung Tả mộ (mặt trước),cung Sửu ( đàng sau theo chiều nghịch) gọi là cung Hữu mộ (mặt sau).
Cung xung chiếu chính mộ là cung Thân gọi là cung Tiền án.
Hai cung Ngọ và Tuất trong tam hợp Dần Ngọ Tuất,cung Ngọ gọi là Thanh Long, cung Tuất gọi là Bạch Hổ.Thanh Long chỉ dòng tộc dương và bạch Hổ chỉ dòng tộc âm.
B.Ảnh hưởng của Âm phần

Cung chính mộ cư cung nào là hành của cung đó.Hành mộc ý nghĩa Sinh, Dưỡng,Tự trọng.Hành kim ý nghĩa An Toàn.Hành Hỏa ý nghĩa Thành Tích.Hành thổ ý nghĩa Sinh tồn,Sinh lý.Hành thủy ý nghĩa Giao tiếp.Từ ý nghĩa hành của chính mộ luận sự thụ hưởng phúc của đương số.
Cung Phúc Đức có một chính diệu tọa thủ,chính diệu ấy chính là sao cai quản ngôi mộ đó.
Cung Phúc đức có hai chính diệu tọa thủ,trường hợp hai chính diệu cùng một hành,tức là có hai ngôi mộ ở gần nhau,cùng chi phối ảnh hưởng tới đương số.Ví dụ : Cung Phúc Đức có Cự Đồng tọa thủ đồng cung.Cự,Đồng đều hành thủy,nên phải chịu ảnh hưởng của ngôi mộ chú bác (Cự Môn) và ngôi mộ tổ (Thiên Đồng) để ở gần nhau.
Cung Phúc Đức có hai chính diệu tọa thủ đồng cung,trong đó có một chính diệu sinh Bản mệnh,đương số chịu ảnh hưởng của ngôi mộ sinh hành mệnh đó.Ví dụ,Cung Phúc Đức an tại Dần có Cự Nhật đồng cung,bản mệnh thuộc thổ.Như vậy,Cự Môn,mộ chú bác,hành thủy,không sinh được thổ.Còn Thái Dương, tượng ông nội,cụ nội,hoặc cha,hành hỏa sinh được bản mệnh thổ.Đương số chịu ảnh hưởng của sao cai quản ngôi mộ.
Cung Phúc đức có hai chính diệu tọa thủ đồng cung,đều không sinh được bản mệnh,thì bản mệnh sinh đựơc chính diệu nào là chịu ảnh hưởng của chính diệu đó.Ví dụ,cung Phúc Đức cư tại Mão do Cự,Cơ cai quản,bản mệnh hành kim. Như vậy cả Cự Môn (thủy,chú bác) và Thiên Cơ (mộc,ông nội) đều không sinh được bản mệnh kim,trong khi bản mệnh kim lại sinh được Cự Môn (thủy),nên bản mệnh chịu ảnh hưởng của sao Cự Môn (mộ chú bác).
Cung Phúc Đức có hai chính diệu đồng cung,mà không chính diệu nào sinh bản mệnh hoặc ngược lại,thì phải xem xét chính diệu nào bình hòa với bản mệnh, chính diệu đó ảnh hưởng đến bản mệnh.
Cung Phúc Đức Vô chính diệu,thì coi chính diệu của cung tiến án như chính diệu tọa thủ.
C.Chính diệu định thế Âm phần

Mộ tổ : Tử Vi,Thiên Đồng,Vũ Khúc,Thiên Phủ,Tham Lang,Thiên Tướng,Thiên Lương,Thất Sát,Phá Quân.
Hình sắc và thế đất : Tử Vi,Thiên Phủ,thế đất to lớn,gần núi đồi,với Tử Vi,linh khí từ tay trái triều lai,với Thiên Phủ triều lai tay phải.Thiên Đồng,đất trũng,xung quanh có nước.Vũ khúc,đất cao trơ trọi có hình như quả chuông dựng đứng.Tham Lang,đất nổi cao,cây cối rậm rạp.Thiên tướng,đất nổi cao vuông vắn như hình cái ấn.Thiên Lương,đất rời rạc,như hình con thoi,ở gần đường đi lối lại.Thất sát,đất khô nóng,có sắc đỏ.Phá Quận,đất không hình thể,rối rắm.
Mộ ông nội : Thiên Cơ.Mộ cha : Thái Dương.Mộ mẹ : Thái Âm.Mộ chú bác : Liêm Trinh,Cự Môn.
Thiên cơ,đất tốt,cây cỏ rậm rạp,tươi xanh.Thái Dương : Đất bằng phẳng.Thái Âm,thế đất hơi cao,chạy dài và uốn cong như hình bán nguyệt.Liêm trinh,đất khô cằn,gồ ghề,nổi cao như hình người ngồi,lại có sắc đỏ hay vàng.Cự Môn,đất vuông vắn,thường ở gần dinh sở hay lâu đài,đào sâu,dưới có lớp đất mầu vàng.
2.DƯƠNG THẾ

Hung hay Cát của âm phần,bản Mệnh không có cơ may chỉnh sửa,buộc phải chấp nhận,tuy nhiên không chấp nhận một cách tiêu cực,tuy cho phần số an bài,mà chấp nhận một cách tích cực bằng việc tu thân cho cát tường phần đức (dương thể) để tích phúc,sinh dưỡng và làm thay đổi số phận,thụ hưởng cát tường.Tu thân là đạo sống cho dù Phúc cung cát hay hung.Trước hết,hãy bình tâm,vô tư,nhìn vào các diệu tinh cư Phúc cung mà chiêm nghiệm hung cát,sau đó tự mình rèn luyện tu thân hữu hình được hỗ trợ bới các sức mạnh vô hình.

A.Ảnh hưởng của các sao tọa thủ Phúc cung

14 chính tinh
Đây là nhóm sao quan trọng bậc nhất trong việc định giá phúc cung.Trong số 14 chính tinh này,thì nhóm chính tinh thuộc nhóm mộ Tổ,xa với đời sống hiện tại của bản mệnh,bao gồm : Tử Vi,Thiên Đồng,Vũ Khúc,Thiên Phủ,Tham Lang, Thiên Tướng,Thiên Lương,Thất Sát,Phá Quân.Và nhóm mộ Ông Bà,Cha mẹ, Chú Bác,gần với đời sống bản mệnh,bao gồm : Thiên Cơ.Mộ cha : Thái Dương.Mộ mẹ : Thái Âm.Mộ chú bác : Liêm Trinh,Cự Môn.Phân biệt vậy để biết rõ nguồn cội của phúc và ảnh hưởng gần,xa của mộ huyệt với bản mệnh. Từ đó luận hung cát.Hung cát chi phối mạnh nhất trên ba lịnh vực : Thọ yểu, không gian lập nghiệp và thành tựu lập nghiệp.
Các trung tinh ảnh hưởng Phúc cung

Các trung tinh : Tả Hữu,Long Phượng,Xường Khúc,Khoa Quyền Lộc,Lộc Tồn, Khôi Việt...được coi là các trung tinh thiện chí,nếu miếu vượng,đắc địa tất phò cho phúc cung cát lợi,trường hợp hãm,bại địa cũng không gieo rắc họa hại cho phúc cung.

Các trung tinh không thiện chí,đặc biệt hai nhóm sao Lục sát (Kình,Đà, Không,Kiếp,Hỏa Linh) và Lục bại ( Riêu Kỵ,Song hao,Tang Hổ),dù miếu vượng hay hãm bại cũng đều khiến phúc cung suy nhược.Trường hợp miếu vượng,thì hại phúc bản mệnh thời gian Mệnh (30 năm tiền) sau đó cát phúc cho bản mệnh thời gian Thân (30 năm hậu).Trường hợp Lục sát,Lục bại xấu hãm,kể như là phúc bạc,cả đời gian nan vất vả,không đựơc vừa ý hài lòng.

Các trung tinh,bàng tinh khác,khi hội hợp với nhau thành cách cát hoặc cách hung,có năng lực dịch biến Phúc cung,nhưng đó chỉ là những biệt cách,phải căn cứ vào cách cụ thể để xem xét.Ví dụ : Thiên Phủ độc thủ Phúc cung hội với Tam Không là cách vô cùng xấu hãm.Hoặc,Tham Vũ cư Phúc cung tại Sửu Mùi,gặp sao Hỏa hoặc sao Linh,là cách phúc cát,tăng thêm tuổi thọ,công danh hiển đạt,quyền quí.
B.Tu thân dưỡng Phúc

Tu thân nguồn cội : Đạo lý sống uống nước nhớ nguồn.Chăm sóc mộ huyệt dòng tộc,tổ tiên.Hiếu nghĩa với ông bà,cha mẹ.
Tu thân đức tin,sống thuận lý với hoàn cảnh,môi trường,thường nhật tích thiện đức để dưỡng phúc.

Đăng nhận xét
Công Ty TNHH TM Trang Trí Ngoại Thất Đông Dương
Số : 8 Cây Keo - Tam Phú - Thủ Đức - Tp.HCM
Tel : 84-8-37260813 - Fax : 84-8-54037973
Email : info@ngoaithatdongduong.com

Websites :
http://www.garden.vn/
h
ttp://www.stonedongduong.com/
http://www.datrangtri.net/
http://www.ngoaithatdongduong.com/
http://www.phunnuocnghethuat.net/
http://www.thietbituoitudong.com/
http://www.thietbihoboi.vn
http://www.bomnuocdongduong.com
http://www.nhungmauvuondep.com
http://www.webbatdongsan.net/