18/02/2017

CÁC MẪU THIẾT KẾ ĐÀI PHUN NƯỚC ĐƠN GIẢN

CÁC MẪU THIẾT KẾ ĐÀI PHUN NƯỚC ĐƠN GIẢN :
 CÁC MẪU THIẾT KẾ ĐÀI PHUN NƯỚC ĐƠN GIẢNXây hồ nước có hố ga đặt bơm riêng, ống hút đặt trong hồ nước có lọc
Đài phun nước dùng bơm khô đặt hố ga riêng
Xây dựng đài phun trên đồi, núi giả, máy bơm chìm đặt trong bể chứa nước riêng.
Đài phun nước có bể cân bằng riêng

Đài phun có thu nước mặt và thu nước đáy, bể thu nước có ống tràn
Đài phun có thu nước mặt và thu nước đáy

Đài phun đặt bơm chìm, xây hố ga âm trong bể , ống tràn và ống thoát đáy ra ống thoát nước chung
Đài phun đặt bơm chìm đặt trong hố gaĐài phun nước cho tường nước chảy

Đăng nhận xét