17/03/2017

Vòi phun đài phun nước

CÁC LOẠI VÒI PHUN

Voi phun nozzle Lance Jet 8mm, Voi phun nozzle Lance Jet 10mm, Voi phun nozzle Lance Jet 12mm, vòi phun Mushroom Jet, vòi phun Palm Tree Jet, vòi phun  Raibow Jet


vòi phun  Raibow Jet

Voi phun nozzle Lance Jet 8mm

Voi phun nozzle Lance Jet 12mm

Voi phun nozzle Lance Jet 10mm

Voi phun nozzle Lance Jet 5mm

vòi phun Palm Tree Jet
Đăng nhận xét