17/03/2017

Vòi phun cây thông, vòi phun 3 tầng, vòi phun nấm

Vòi phun nước cây thông, Cascade Jet, Vòi phun nước hình dù, Calix Jet, Vòi phun nước cây dừa, Crown Jet, Vòi phun nước rẻ quạt, fan Jet, Vòi phun nước Foamy column Jet, Vòi phun nước Geyser Jet, Vòi phun nước  Lily Jet


Vòi phun nước rẻ quạt (fan Jet)

Vòi phun nước hình dù, Calix Jet

Vòi phun nước cây thông, Cascade Jet

Vòi phun nước 3 tầng


Vòi phun nước Foamy column Jet

Vòi phun nước Geyser Jet

Vòi phun nước  Lily Jet
Theo dongduongpro.com
Đăng nhận xét