17/03/2017

Các mẫu vòi phun cho hồ tự nhiên

Các mẫu vòi phun ; Vòi phun nước cây thông, Cascade Jet, Vòi phun nước hình dù, Calix Jet, Vòi phun nước cây dừa, Crown Jet, Vòi phun nước rẻ quạt fan Jet, Vòi phun nước sủi bột Foamy column Jet, Vòi phun nước Geyser Jet, Vòi phun nước Lily Jet, Voi phun nozzle Lance Jet 8mm, Voi phun nozzle Lance Jet 10mm, Voi phun nozzle Lance Jet 12mm, vòi phun Mushroom Jet, vòi phun Palm Tree Jet, vòi phun  Raibow Jet


vòi phun Fleur de Lis


vòi phun Geyser

vòi phun LiLy


vòi phun Majestic


vòi phun Flare Sky Geyser


vòi phun Super LiLy


vòi phun Tornado


vòi phun Trellis


vòi phun Double Trellis

Đăng nhận xét