Thiết kế hệ thống tưới phun mưa

Thiết kế hệ thống tưới phun mưa - ngoaithatdongduong.com

TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG TƯỚI PHUN MƯA

Hệ thống tưới phun mưa là một hệ thống bao gồm bơm cấp nước, đường ống dẫn nước chính, van cấp nước cho tùng khu vực, Ống dẫn nước nhánh, béc tưới phun mưa. Thiết kế hệ thống phun mưa là dựa trên các thông số khảo sát nguồn nước. Độ cao đồng mức, độ dốc của diện tích khu đất cần tưới. Tính toán hệ thống tưới phun mưa dựa trên nguyên lý tính toán trên cơ sở thủy lực đường ống. Đường kính ống chính, ống nhánh, vận tốc nước chảy trong ống, áp lực nước trong ống. Tính chiều dài đường ống, số lượng các béc phun, ống dẫn đến gốc. Đồng thời lập bảng chi phí lắp đặt hệ thống tưới phun mưa. Số lượng các loại vật tư, tính toán chí ít mua vật tư, tiền công xây lắp.

Mô hình hệ thống tưới phun mưa

 Mô hình hệ thống tưới phun mưa
Mô hình hệ thống tưới phun mưa

Để thiết kế hệ thống tưới phun mưa và lắp đặt hệ thống tưới phun mưa ta cần quan tâm đến các vấn đề sau:

 • Hình dạng vùng tưới như thế nào?
 • Diện tích vùng tưới lớn nhỏ ra sao?
 • Loại cây trồng gì?
 • Cách trồng như thế nào? Trồng hàng, luống hay trồng gieo tỉa đều trên đất?
 • Tính toán số cây cần cung cấp nước? Nếu trồng hàng, trồng luống.
 • Tính lượng nước cho cây trồng trên m2 (lít/m2)? Đối với cây trồng gieo hạt.
 • Nhu cầu nước của loại cây trồng (lít/ngày/cây)?
 • Địa hình khu tưới như thế nào?

Để xác định hình dáng, diện tích vùng tưới nhằm phát thảo sơ đồ hệ thống tưới phun mưa. Không có cách nào khác hơn là phải đo đạc. Trong trường hợp diện tích nhỏ, có thể dùng máy định vị cầm tay hoặc dùng thước dây để đo. sau khi đo xong ghi ra kích thước trên bản vẽ đơn vị tính là mét.

Thiết kế hệ thống tưới phun mưa – lắp đặt hệ thống tưới phun mưa

Xác định nhu cầu cần tưới nước của cây. Dựa vào phương pháp trồng cây theo dạng nào? Trồng cây theo hàng luống hay gieo hạt trên diện tích rộng. Trên cơ sở này ta chọn mô hình hệ thống tưới phun mưa cho phù hợp.

1.) Phát thảo trên giấy sơ đồ hệ thống tưới phun mưa:

Đối với loại cây thấp, trồng theo hàng. Đồng thời cần tưới nước trên lá và thấm xuống dưới đất. Hoặc tưới ngay tại gốc. Ta có cách tính toán hệ thống tưới phun mưa như sau:

Sơ đồ hệ thống tưới phun mưa:

Có 2 dạng phun mưa – Phun mưa xoay 360 độ và phun mưa xòe.

Sơ đồ hệ thống tưới phun mưa – Hình 1

Sơ đồ hệ thống tưới phun mưa
Sơ đồ hệ thống tưới phun mưa

Đối loại cây trồng cao có tán rộng như cà phê ta dùng súng phun mưa xoay tròn với bàn kính từ 15m đến 20m

Súng phun mưa có bán kính lớn
Súng phun mưa có bán kính lớn
Súng bắn phun mưa cây cà phê - Thiết kế hệ thống tưới phun mưa
Súng bắn phun mưa cây cà phê – Thiết kế hệ thống tưới phun mưa

Đối loại cây trồng thấp có tán vừa như dùng béc phun mưa xoay tròn với bàn kính từ 5m đến 10m

Béc tưới phun mưa Nelson
Béc tưới phun mưa Nelson
Bán kính tưới béc tưới phun mưa Nelson 5-10m - Mô hình hệ thống tưới phun mưa
Bán kính tưới béc tưới phun mưa Nelson 5-10m – Mô hình hệ thống tưới phun mưa
Béc tưới phun mưa Nelson R2000
Béc tưới phun mưa Nelson R2000
Ảnh tưới Béc tưới phun mưa Nelson trên 10m - Mô hình hệ thống tưới phun mưa
Ảnh tưới Béc tưới phun mưa Nelson trên 10m – Mô hình hệ thống tưới phun mưa

Chẳng hạn: Dựa vào sơ đồ hệ thống tưới phun mưa hình 1 ta lắp đặt hệ thống tưới phun mưa như sau: Đặt các ống nhánh song song có khoảng cách bằng bán kính vòi x 1.5. Vòi cách vòi bằng bán kính tưới vòi.

Đối với loại cây thấp gieo hạt. Ta lắp đặt hệ thống tưới phun mưa theo mô hình hình 1. Khoảng cách vòi tưới bằng khoảng cách bán kính.

Béc tưới phun mưa Azud
Béc tưới phun mưa Azud

Ta tính nhu cầu dùng nước của cây trên 1 m2 là bao nhiêu lít. từ đó chọn thông số béc tưới phun mưa cho phù hợp. lưu lượng tưới/giờ.

Ta thiết kế hệ thống tưới phun mưa có ống dẫn nước chính và ống dẫn nước phụ theo “NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG HỆ THỐNG TƯỚI PHUM MƯA” hình 1

Ta chọn khoảng cách béc tưới phun mưa theo sơ đồ sau:

Thiết kế hệ thống tưới phun mưa – Chọn sơ đồ hệ thống tưới phun mưa theo các dạng sau

Sơ đồ hệ thống tưới- hun mưa dạng tam giác và hình vuông
Sơ đồ hệ thống tưới phun mưa dạng tam giác và hình vuông

2.)Tính toán  mô hình hệ thống tưới phun mưa cho tổng lưu lượng nước cần trong 1 ngày cho cả diện tích đất trồng.

Đối với loại cây thấp, trồng theo hàng: cần biết cây cần: lít/ngày/cây. Đối với loại cây thấp gieo hạt: cần biết cây cần lít/ngày/m2. Từ đây ta tính được lưu lượng nước tưới cho cây:

 • Đối với loại cây thấp, trồng theo hàng: số lượng cây x lít/ngày/cây.
 • Đối với loại cây thấp gieo hạt: Diện tích đất x lít/ngày/m2.

Tính toán lưu lượng toàn khu và xác định lưu lượng bơm có thể cung cấp trong 1 giờ.

 • Khi có tổng lưu lượng nước cho cây ta chọn công suất bơm tưới (Q – m3/h).
 • Ta xem lưu lượng bơm nước cung cấp 1 giờ là bao nhiêu  (q – m3/h).
 • Lấy Tổng lưu lượng : lưu lượng bơm nước -> Q/q = số khu vựa cần tưới.
 • Thường mỗi lần mở bơm thì không thể tưới hết cả diện tích đất trồng.
 • Nên mỗi khu vực ta bắt 1 van đầu nguồn nhánh.
 • Ta lấy lưu lượng bơm chia cho lưu lượng vòi thì ra số vòi cần mở.
 • Tính toán thủy lực đường ống để chọn bơm.

Bước kế tiếp ta chọn đường ống chính và ống nhánh phụ dựa trên tính toán thủy lực đường ống. Phần này ta có 1 bài riêng về tính toán chọn bơm cho hệ thống tưới cảnh quan.

Xem video béc tưới phun mưa Nelson:

Thiết kế hệ thống tưới tự động

Béc tưới cỏ Rain Bird