Đầu tưới Rotor I-20
Thiết bị tưới Hunter

Đầu tưới Rotor I-20

13/01/2021

Đầu tưới Rotor I-20 với 22 péc phun để lựa chọn, bán kính phun từ 4.9 – 14m, đầu tưới Rotor I-20 là sản phẩm không thể thiếu của loại đầu phun rotor. Dù là […]

Đầu tưới Rotor PGP
Thiết bị tưới Hunter

Đầu tưới Rotor PGP

29/12/2020

Đầu tưới Rotor PGP là sản phẩm nguyên bản của Hunter. Dòng sản phẩm này đã đưa Hunter trở thành thương hiệu hàng đầu trên thị trường thế giới từ năm 1981. Có thiết kế […]

Đầu tưới Rotor SRM hunter
Thiết bị tưới Hunter

Đầu tưới Rotor SRM

04/09/2020

Đầu tưới rotor SRM có khả năng hoạt động đồng bộ với những dòng phun rotor bán kính lớn hơn để kết hợp những diện tích nhỏ […]