Đầu tưới bán kính nhỏ Sprays

Đầu tưới bán kính nhỏ Sprays| Tưới phun mưa | Thiết bị tưới Hunter | ngoaithatdongduong.com

Đầu tưới bán kính nhỏ Sprays là sản phẩm tưới chất lượng được nhập khẩu từ Hunter – Mỹ. Với bán kính tưới nhỏ cùng khả năng tưới góc rộng đến 360 độ. Béc tưới cây Sprays là sản phẩm phù hợp với tưới sân vườn và mảng cỏ nhỏ. Độ thẩm thấu nước cao.

Thân tưới tương thích với các dòng bec tưới chỉnh góc, góc phun cố định, và MP Rotator. Đầu tưới bán kính nhỏ Sprays gồm các béc tưới nozzle với nhiều lựa chọn: tưới mưa bán kính từ 0.9m – 5.7m, chỉnh góc, cố định góc, tưới gốc, tưới hình chữ nhật.

Đầu tưới bán kính nhỏ Sprays

Các đầu béc tưới spray nozzle có thể ứng dụng tưới tự động cho các khu vực tưới có địa hình đồi dốc, các luống hoa với hình dạng đặc biệt, các góc tưới hẹp. Các đầu béc tưới spray nozzle với góc tưới có thể điều chỉnh của Hunter sẽ giúp người lắp đặt có thể đạt được bất kỳ góc tưới nào để có thể che phủ toàn bộ khu vực. Béc tưới spray hoạt động chính xác, đáng tin cậy, và có thể điều chỉnh được bất kỳ góc tưới nào từ 0o đến 360o. Béc phun chỉnh góc có các model với bán kính phun khác nhau trong khoảng từ 0.9m đến 5.7m. Béc tưới spray nozzle bao gồm 4A, 6A, 8A, 10A, 12A, 15A, 17A là một sự lựa chọn hoàn hảo để tối ưu hóa hệ thống.

Béc tưới spray nozzle 4A

Béc tưới spray nozzle 4A
Béc tưới spray nozzle 4A

Thông số kỹ thuật

Bán kính: 0.9 đến 1.2m
Lưu lượng: 0.02 đến 0.22 m3/giờ; 0.31 đến 3.63 lít/phút
Dải áp suất làm việc: 1.0 đến 2.5 bar; 100 đến 250 kPa
Lượng nước tưới: 133 lít/m2/giờ

Béc tưới spray nozzle 6A

Béc tưới spray nozzle 6A
Béc tưới spray nozzle 6A

Thông số kỹ thuật

Bán kính: 1.5 đến 1.8m
Lưu lượng: 0.02 đến 0.29 m3/giờ; 0.37 đến 4.87 lít/phút
Dải áp suất làm việc: 1.0 đến 2.5 bar; 100 đến 250 kPa
Lượng nước tưới: 80 lít/m2/giờ

Bécc tưới spray nozzle 8A

Béc tưới spray nozzle 8A
Béc tưới spray nozzle 8A

Thông số kỹ thuật

Bán kính: 1.7 đến 2.8m
Lưu lượng: 0.02 đến 0.30 m3/giờ; 0.37 đến 4.94 lít/phút
Dải áp suất làm việc: 1.0 đến 2.5 bar; 100 đến 250 kPa
Lượng nước tưới: 46 lít/m2/giờ

Béc tưới spray nozzle 10A

Béc tưới spray nozzle 10A
Béc tưới spray nozzle 10A

Thông số kỹ thuật

Bán kính: 2.1 đến 3.5m
Lưu lượng: 0.04 đến 0.50 m3/giờ; 0.63 đến 8.33 lít/phút
Dải áp suất làm việc: 1.0 đến 2.5 bar; 100 đến 250 kPa
Lượng nước tưới: 49 lít/m2/giờ

Béc tưới spray nozzle 12A

Béc tưới spray nozzle 12A
Béc tưới spray nozzle 12A

Thông số kỹ thuật

Bán kính: 2.7 đến 4.2m
Lưu lượng: 0.05 đến 0.64 m3/giờ; 0.81 đến 10.71 lít/phút
Dải áp suất làm việc: 1.0 đến 2.5 bar; 100 đến 250 kPa
Lượng nước tưới: 42 lít/m2/giờ

Béc tưới spray nozzle 15A

Béc tưới spray nozzle 15A
Béc tưới spray nozzle 15A

Thông số kỹ thuật

Bán kính: 4.0 đến 5.2m
Lưu lượng: 0.07 đến 0.95 m3/giờ; 1.19 đến 15.81 lít/phút
Dải áp suất làm việc: 1.0 đến 2.5 bar; 100 đến 250 kPa
Lượng nước tưới: 40 lít/m2/giờ

Béc tưới spray nozzle 17A

Béc tưới spray nozzle 17A
Béc tưới spray nozzle 17A

Thông số kỹ thuật

Bán kính: 4.7 đến 5.7m
Lưu lượng: 0.09 đến 1.22 m3/giờ; 1.54 đến 20.4 lít/phút
Dải áp suất làm việc: 1.0 đến 2.5 bar; 100 đến 250 kPa
Lượng nước tưới: 40 lít/m2/giờ

Các sản phẩm tương tự: spray nozzle fixed arc | Béc tưới MP Rotator

Thiết kế hệ thống tưới nhỏ giọt

Video tưới resort Phú Quốc dùng đầu tưới bán kính nhỏ Sprays : Nozzle 8A, 10A, 12A, 15A, 17A