Bo-loc-dia-Armas-4-hai-loi-loc
Thiết bi lọc Armas

Bộ lọc đĩa Armas 4″ hai lõi lọc

12/08/2020

Bộ lọc đĩa Armas 4″ hai lõi lọc được thiết kế để đảm bảo lọc các hạt cặn từ 100, 130, 200 micron. Cấu tạo lọc bên trong gồm lọc đĩa. […]