Thông số kỹ thuật vòi phun nước nghệ thuật

Thông số kỹ thuật vòi phun nước nghệ thuật - Ngoại Thất Đông Dương

THÔNG SỐ KỸ THUẬT THIẾT BỊ VÒI PHUN NƯỚC

Thông số kỹ thuật vòi phun nước nghệ thuật rất cần thiết cho thiết kế đài phun nước. Thông qua thông số này ta có thể tính toán chính xác chiều cao của các hiệu ứng phun theo thiết kế. Dựa vào các thông số kỹ thuật thiết bị vòi phun nước nghệ thuật ta chọn bơm cho phù hợp. Xem hướng dẫn chọn bơm đài phun nước.

Các thông số kỹ thuật thiết bị vòi phun nước nghệ thuật

1- Vòi phun tia nozzle

VÒI PHUN LANCE JET-I
vòi phun tia Nozzle

Bảng tra thông số kỹ thuật vòi phun nozzle

Bảng tra thông số kỹ thuật vòi phun tia Nozzle
Bảng tra thông số kỹ thuật vòi phun tia Nozzle

Vòi phun có đường kính từ 4 – 10mm

 • Lưu lượng vòi : 0.7 – 64 (l/phút)
 • Áp suất: 0.6 – 6.6 (m.c.a)
 • Chiều cao thiết kế: 0.5 – 6m

Vòi phun có đường kính từ 12 – 19mm

 • Lưu lượng vòi : 30 – 320 (l/phút)
 • Áp suất: 1.4 – 15.9 (m.c.a)
 • Chiều cao thiết kế: 0.5 – 12m

2- Vòi phun Cascade Jet

Vòi phun Cascade Jet - Vòi phun cây thông
Bảng tra thông số kỹ thuật vòi phun Cascade Jet

Vòi phun có đường kính từ DN35 (49), DN50 (60), DN80 (90)

 • Lưu lượng vòi : 15 – 190 (l/phút)
 • Áp suất: 6.4 – 26.0 (m.c.a)
 • Chiều cao thiết kế: 0.5 – 7m

3- Vòi phun Foam Jet

Vòi phun Foam Jet - Vòi phun sủi bọt
Bảng tra thông số kỹ thuật vòi phun nước nghệ  thuật – Foam Jet
 • Lưu lượng: 44 – 755 lít/phút
 • Áp suất: 1.5 – 10.2 m.c.a
 • Chiều cao thiết kế: 0.5 – 6.0 m

4- Vòi phun Lily Jet

Vòi phun Lily Jet
Bảng tra thông số kỹ thuật vòi phun nước nghệ  thuật – Vòi phun Lily Jet

Vòi phun có đường kính trung tâm 4mm

 • Lưu lượng vòi phun: 25 – 55 (lít/phút)
 • Áp suất: 1.2 – 1.9 (m.c.a)
 • Chiều cao h: 34 – 40cm
 • Đường kính hình nấm: 60 – 200cm

Vòi phun có đường kính trung tâm 12mm

 • Lưu lượng vòi phun: 134 – 415 (lít/phút)
 • Áp suất: 1.0 – 6.3 (m.c.a)
 • Chiều cao h: 40 – 150cm
 • Chiều cao H: 75 – 400cm
 • Đường kính hình nấm: 100 – 600cm

5- Vòi phun Laminar Fan Jet

Vòi phun Laminar Fan Jet
Thông số kỹ thuật vòi phun Laminar Fan Jet
 • Lưu lượng vòi phun: 29 – 280 (lít/phút)
 • Áp suất: 1.0 – 1.9 (m.c.a)
 • Độ phun xa L: 0.5 – 5m

6- Vòi phun Hollow Jet

Vòi phun hollow jet
Thông số kỹ thuật thiết bị vòi phun nước nghệ thuật vòi phun hollow jet

Đường kính vòi 48mm

 • Lưu lượng: 168 – 550 (lít/phút)
 • Áp suất: 1.8 – 15.9 (m.c.a)
 • Chiều cao thiết kế: 1 – 10m

Đường kính vòi 70mm

 • Lưu lượng: 395 – 1870 (lít/phút)
 • Áp suất: 1.6 – 17.5 (m.c.a)
 • Chiều cao thiết kế: 1 – 15m

Đường kính vòi 125mm

 • Lưu lượng: 1583 – 6060 (lít/phút)
 • Áp suất: 1.7 – 27.1 (m.c.a)
 • Chiều cao thiết kế: 1 – 20m

7- Vòi phun Crown Jet

Vòi phun Crown Jet
Thông số kỹ thuật vòi phun nước nghệ thuật – Vòi phun Crown Jet
 • Lưu lượng: 11.5 – 130 (lít/phút)
 • Áp suất: 1.8 – 5.5 (m.c.a)
 • Chiều cao tính toán: 1 – 5 m

8- Vòi phun múa dancing

Vòi phun Dancing
Thông số kỹ thuật vòi phun nước nghệ thuật –Vòi phun Dancing
 • Lưu lượng: 25 – 225 (lít/phút)
 • Áp suất: 2.5 – 9.0 (m.c.a)
 • Chiều cao thiết kế:
  • Chiều cao vòi giữa H: 1.5 – 7 m
  • Chiều cao vòi bên h: 1.25 – 4.5 m

9- Vòi phun Mushroom Jet

Vòi phun Mushroom Jet - Vòi phun hình nấm
thông số kỹ thuật thiết bị vòi phun nước nghệ thuật – Vòi phun Mushroom Jet 
 • Lưu lượng vòi phun: 18 – 66 (lít/phút)
 • Áp suất: 0.4 – 1.0 (m.c.a)
 • Đường kính hình nấm: 20 – 100cm

Xem catalogue vòi phun bằng inox 304

Thiết kế bị nhạc nước là gì?