Hướng dẫn chọn bơm đài phun nước

Hướng dẫn chọn bơm đài phun nước - Công Ty Ngoại Tất Đông Dương

HƯỚNG DẪN CHỌN BƠM ĐÀI PHUN NƯỚC DỰA VÀO Q VÀ H

Trước khi chọn bơm đài phun nước ta phải tính toán được tổng lưu lượng nước qua các vòi phun và cột áp nước ngay tại vòi. Theo catalogue thông số vòi phun ta có lưu lượng và cột áp từng vòi. Vậy ta có thể tính được lưu lượng tổng. Áp của bơm thì tính ngược lại từ áp vòi cộng các tổn thất qua van, ống, độ cao vòi so với bơm…

Bảng tra thông số kỹ thuật vòi phun tia Nozzle

Chọn bơm đài phun nước

Ví dụ thiết kế hệ thống phun gồm vòng tròn quanh  thành hồ phun vào bên trong (gọi là vòng Dom) gồm 32 vòi nozzle 10mm (code: F2311266). Chiều cao thiết kế 2 m như hình dưới.

Vòng Dom gắn 32 vòi nozzle 10mm phun vào chính giữa
Vòng Dom gắn 32 vòi nozzle 10mm phun vào chính giữa

Tính lưu lượng tổng của 32 vòi phun. Dựa vào thông số kỹ thuật vòi phun nozzle ta có Q tổng = 32 vòi * 33 l/min = 1056 l/min = 63 m3/h. Áp tại đầu vòi phun 2.2m.

Xem catalogue bơm phun nước, Ta tìm code bơm chìm trục ngang CRI – Ấn Độ có Q>= 63  m3/h.

Thông số kỹ thuật của bơm CRI - Ấn Độ - Hướng dẫn chọn bơm đài phun nước
Thông số kỹ thuật của bơm CRI – Ấn Độ – Hướng dẫn chọn bơm đài phun nước
Biểu đồ đường đặc tính Q - H của bơm chìm CRI Ấn Độ
Biểu đồ đường đặc tính Q – H của bơm chìm CRI Ấn Độ

Qua 2 bảng trên ta chọn bơm đài phun nước có code LHB-83/40T – 4.0kW – 5HP.

Xem thêm bài viết hướng dẫn chọn bơm đài phun nước cho vòi phun cascade để rõ hơn.